Tarieven schooljaar 2016/2017

Bijles:

Intake  

Het is belangrijk om uw kind, voordat gestart wordt met de bijles, te leren kennen. Om een zo goed mogelijk resultaat te behalen voor uw kind, is een goede band tussen kind en coach van groot belang. Tijdens de intake wordt in kaart gebracht op welke vlakken uw kind aandacht behoeft. Vervolgens wordt samen met de coach een stappenplan opgesteld waar de komende periode aan gewerkt zal worden. Voor een intake binnen Vlaardingen wordt geen kilometervergoeding gevraagd. Voor overige plaatsen geldt een kilometervergoeding van € 0,19 eurocent per gereden kilometer.

€20,95

60 minuten bijles:

De bijlessen vinden bij u thuis plaats en zijn inclusief materiaal. Voor bijlessen binnen Vlaardingen wordt geen kilometervergoeding gevraagd. Voor overige plaatsen geldt een kilometervergoeding van € 0,19 eurocent per gereden kilometer.

€24,95

Huiswerkbegeleiding  

De begeleiding vindt bij u thuis plaats en duurt 60 minuten. Voor begeleiding binnen Vlaardingen wordt geen kilometervergoeding gevraagd. Voor overige plaatsen geldt een kilometervergoeding van € 0,19 eurocent per gereden kilometer.

€24,95

Strippenkaart:

Bent u van plan meerdere bijles- of huiswerkbegeleidingsuren af te nemen? Overweeg dan een strippenkaart! Restitutie na afname van een strippenkaart is niet mogelijk.

5 uur     €122,25 (€2,50 korting)

10 uur   €242  (€7,50 korting) 

Bestelt u een strippenkaart en woont u buiten Vlaardingen, dan wordt de kilometervergoeding apart in rekening gebracht.


Extern gesprek:

Een gesprek met de leerkracht van uw kind op locatie kan soms noodzakelijk zijn. Om de begeleiding optimaal te houden, is het belangrijk om de leerstof specifiek op elkaar af te stemmen. Voor gesprekken binnen Vlaardingen wordt geen kilometervergoeding gevraagd. Voor overige plaatsen geldt een kilometervergoeding van € 0,19 eurocent per gereden kilometer.

€20,95

Evaluatie:

De bijlescoach houdt van iedere les een documentatie bij. De vorderingen worden in kaart gebracht en de bijlessen zo nodig op niveau aangepast. Eens per maand kunt u een evaluatie aanvragen. Dit kunt u heel gemakkelijk doen via het bestelformulier, vervolgens kunt u de evaluatie binnen drie werkdagen in uw mailbox verwachten. 

€15,95

Cursus ik leer anders:

Kosten training €279,00 (4 sessies van 60 minuten, inclusief werkboek)

Werkboek los €39.00

Eventuele extra sessies € 60,00

De training bestaat uit 4 sessies, hierna kunt u met uw kind de woordpakketten, tafels, enzovoort zelf verder oefenen. Mocht u het prettiger vinden dat ik hiermee verder ga, dan is dit mogelijk.

Kindercoach

Kennismakingsgesprek: gratis

Intake kindercoach: €50,00 incl. btw

Coaching consult 50 minuten: €50,00 incl. btw 


  • Een afspraak kan tot 24 uur van te voren kosteloos afgezegd worden.
  • Bij annulering binnen 24 uur houdt Bijles op Maat zich het recht voor een sessie of gesprek in rekening te brengen. 
  • Tijdig verzetten van een afspraak is natuurlijk mogelijk, telefonisch of per mail. 
  • Facturering vindt plaats na afloop van iedere sessie of voor start van de training, u ontvangt de factuur per mail. 
  • Bijles op Maat staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 61735450