Werkwijze 

Ik luister, geef inzicht en bied handvatten waarmee kinderen zelf weer de draad kunnen oppakken. 

De werkwijze is als volgt:

  • Vrijblijvende kennismaking van ongeveer een halfuur, waarin we de reden van uw bezorgdheid bespreken. Indien gewenst wordt er een vervolgafspraak gemaakt voor een intakegesprek.
  • Intakegesprek van één tot anderhalf uur met de ouder(s). Hier is het kind niet bij aanwezig. Samen met u vullen we het vragenformulier in, wat voor mij de hulpvraag inzichtelijk maakt.
  • Sessies met het kind. Omdat ieder kind uniek is, zal ook elk coachingstraject anders zijn. Het traject wordt volledig afgestemd op uw kind. Samen met mij gaat uw kind aan de slag met creatieve werkvormen, gesprek en spel. Ook het spel coachee kan worden ingezet.
  • Het coachingstraject wordt afgesloten met een evaluatiegesprek, waarbij u zo nodig tips krijgt om uw kind blijvend te steunen. Ook wordt er gedurende het proces ondersteuning en advies geboden. U wordt als ouder zoveel mogelijk betrokken bij de ontwikkelingen van uw kind.Bijles op Maat heeft er bewust voor gekozen om zich niet aan te sluiten bij een beroepsvereniging. Hierdoor kunnen de tarieven relatief laag gehouden worden. In de meeste gevallen worden de kosten immers niet gedekt door de zorgverzekering. Het is toch aan te raden contact op te nemen met uw verzekeraar om de mogelijkheden voor vergoeding te bespreken.