Werkwijze

Niet ieder kind leert op dezelfde manier. Het onderwijs sluit niet aan bij alle denkwijzen. Logisch, want de meerderheid van de mensen (ongeveer 95 procent) leert via het gehoor. Slechts een kleine groep leert visueel. 

Tijdens de training 'ik leer anders' wordt geleerd de lesstof te vertalen naar beelden in plaats van woorden. Deze techniek leren kinderen zelf toe te passen binnen vier sessies. Jonge kinderen leren de techniek samen met hun ouders. Vervolgens krijgt de informatie een vaste plek in het hoofd. Hiermee krijgt uw kind grip op het opslaan, verwerken en onthouden van de aangeboden leerstof en kan uw kind bij toetsing de informatie makkelijk terug vinden in het geheugen. Dit geeft ook rust in zijn of haar hoofd.

Tijdens de training behandelen we het ordenen van informatie, het alfabet, de woorden (dictee), cijferveld, automatiseren, tafels, breuken, klokkijken etc. 

Na kennismaking wordt er een intake gepland om de exacte behoeften en aandachtspunten in kaart te brengen. Daarna wordt in vier sessies van 60 minuten de techniek op maat aangeleerd. Aansluitend aan de laatste sessie vindt de evaluatie met ouders plaats.