Werkwijze onder-, midden- en bovenbouw

4-6 jaar

Van deze jonge kinderen wordt erg veel verwacht. In sommige gevallen zitten kinderen net op school en moeten zij al in toetsopstelling zitten en een Cito toets maken. Bijles op Maat oefent op een speelse manier de begrippen die de kinderen in deze leeftijdsgroep moeten (her)kennen. 

7-9 jaar 

Vanaf groep 3 staan de vakken lezen, schrijven en rekenen centraal. Vanaf groep 4 worden de vakken spelling en begrijpend lezen hier aan toegevoegd. Bijles op Maat helpt uw kind om het juiste niveau te behalen door middel van (speelse) oefeningen en 1 op 1 begeleiding.

10-12 jaar

Soms lijkt het alsof kinderen uit de bovenbouw wekelijks nieuwe leerstof tot zich moeten nemen en beheersen. Extra begeleiding is op die momenten geen overbodige luxe. Bijles op Maat helpt kinderen om het juiste niveau te behalen door middel van doelgerichte oefeningen en 1 op 1 begeleiding.